פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול ללא מניות 2020

1.2020, 13.63 KB
2.2020, 13.62 KB
3.2020, 13.62 KB
4.2020, 13.62 KB
5.2020, 13.62 KB
6.2020, 13.64 KB
7.2020, 13.64 KB
8.2020, 13.63 KB