פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול מניות 2020

1.2020, 13.5 KB
2.2020, 13.5 KB
3.2020, 13.52 KB
4.2020, 13.51 KB
5.2020, 13.5 KB
6.2020, 13.51 KB
7.2020, 13.51 KB
8.2020, 13.51 KB