פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול 50-60 2020

1.2020, 14.23 KB
2.2020, 14.21 KB
3.2020, 14.19 KB
4.2020, 14.15 KB
5.2020, 14.15 KB
6.2020, 14.15 KB
7.2020, 14.14 KB
8.2020, 14.14 KB