פתיחת תפריט הנגישות  
הלוואות

הלוואות

הלוואות בתנאים נוחים לעמיתי קופת גמל עמ"י
 
אנו שמחים להודיעכם, כי החל מחודש נובמבר 2016, קופת הגמל עמ"י מעמידה לרשות עובדי המדינה שהנם עמיתי הקופה, הלוואות לכל מטרה ובתנאים אטרקטיביים*.
 
תנאים כלליים:
סכומי ההלוואות:                                          10,000 ₪ עד 200,000 ₪**
הלוואות בריבית:                                          משתנה על בסיס הפריים p-0.3%  עד p-0.5%
תקופה ההלוואה:                                           עד 84 חודשים
                                                                        דחיית תשלום ראשון עד 6 חודשים
עמלות:                                                            ללא תשלום עמלות
 
 
לפרטים נוספים בנושא הלוואות ניתן לפנות למוקד שירות הלוואות:
טלפון מס': 072-2790010
כתובת אימייל: Moked@ami2.co.il
 
 
*כל האמור לעיל, הנו בכפוף לעמידה במודל חיתום ולתקנון החברה.
** סכומי ההלוואות הנם בהתאם למגבלות החלות מכוח הוראות הדין, לרבות יתרת הצבירה בקופת הגמל.