פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

התפלגות השקעות-מסלול לבני 60 ומעלה

התפלגות השקעות עמ"י גמל לבני 60 ומעלה
אג"ח ממשלתיות סחירות 43.77%
מניות וני"ע סחירים אחרים 24.42%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.18%
מזומנים ושווי מזומנים 8.66%
השקעות אחרות 0.97%
  100.00%
סה"כ נכסים אלפי ₪ 62,947