פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול לבני 50-60

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2017 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2017
קופת גמל עמ"י - מסלול 50-60 0.15% 0.11% 0.30%