פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול ללא מניות

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2017 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2017
קופת גמל עמ"י - מסלול ללא מניות 0.03% 0.00% 0.31%