פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 50 ומטה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2017 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2017
קופת גמל עמ"י - מסלול לבני 50 ומטה 0.26% 0.14% 0.30%