פתיחת תפריט הנגישות  
דוחות ודיווחים

רשימת נכסים - דוחות מאוחדים 2017

דו"ח רבעון ראשון, (הקובץ אינו זמין כרגע)
אישור רו"ח רבעון ראשון, (הקובץ אינו זמין כרגע)
דו"ח רבעון שני, (הקובץ אינו זמין כרגע)
אישור רו"ח רבעון שני, (הקובץ אינו זמין כרגע)
דו"ח רבעון שלישי, (הקובץ אינו זמין כרגע)
אישור רו"ח רבעון שלישי, (הקובץ אינו זמין כרגע)
דו"ח רבעון רביעי, (הקובץ אינו זמין כרגע)
אישור רו"ח רבעון רביעי, (הקובץ אינו זמין כרגע)