פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50-60 - 2020

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2020)
ינואר 0.38
ינואר-פברואר 1.91-
ינואר-מרס 10.81-
ינואר-אפריל 6.58-