פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות - 2019

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019) 
ינואר 0.82
ינואר-פברואר 1.29
ינואר- מרץ 1.68
ינואר- אפריל 1.96
ינואר- מאי 2.2
ינואר-יוני 2.62
ינואר-יולי 2.94
ינואר-אוגוסט 2.83
ינואר-ספטמבר 3.14
ינואר-אוקטובר 3.24
ינואר-נובמבר 3.29
ינואר-דצמבר 3.35