פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול 50-60 - 2019


תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019)
ינואר 2.25
ינואר-פברואר 3.45
ינואר- מרץ 4.1
ינואר- אפריל 5.84
ינואר- מאי 4.83