פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

אודות מסלול 50-60

מסלול לבני 50-60

מסלול זה מיועד לציבור החוסכים בקופת גמל עמ"י בגילאים עד 50-60 ומותאם לרמת הסיכון של ציבור זה.
המסלול הנו ברירת מחדל למצטרפים חדשים בני 50-60. ניתן לבחור בכל מסלול השקעה אחר, על פי העדפת העמית.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בהתאם למדיניות השקעות צפויה לשנת 2018, טווח החשיפה לרכיב המניות הינו בין 28% ועד 40% וטווח החשיפה לרכיב אג"ח קונצרני הנו בין 31% ועד 43% (פירוט יתר רכיבי ההשקעה במסלול במדיניות ההשקעות הצפויה). 

עד לתאריך 31 בדצמבר 2015 נקרא המסלול בשם "מסלול כללי".