פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

אודות מסלול ללא מניות

מסלול ללא מניות

המסלול מתמחה בהשקעה באג"ח - בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות (לרבות מק"מים), אג"ח קונצרניות, אג"ח להמרה, קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות אלו, יתרת הנכסים במסלול יושקעו עפ"י שיקול דעת ועדת ההשקעות ובכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנון הקופה.