פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

אודות מסלול לבני 60 ומעלה

מסלול לבני 60 ומעלה

מסלול זה מיועד לציבור החוסכים בקופת גמל עמ"י בגילאי 60 ומעלה ומותאם לרמת הסיכון של ציבור זה.
המסלול הנו ברירת מחדל למצטרפים חדשים בני 60 ומעלה. ניתן לבחור בכל מסלול השקעה אחר, על פי העדפת העמית.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בהתאם למדיניות השקעות צפויה לשנת 2018, טווח החשיפה לרכיב המניות הינו בין 10% ועד 22% וטווח החשיפה לרכיב אג"ח ממשלתי הנו בין 35% ועד 45% (פירוט יתר רכיבי ההשקעה במסלול במדיניות ההשקעות הצפויה). 

עד לתאריך 31 בדצמבר 2015 נקרא המסלול בשם "מסלול אג"ח עד 10% מניות".