פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

דוחות חודשיים - מסלול מניות 2021

1.2021, 13.58 KB
2.2021, 13.58 KB
3.2021, 13.61 KB
4.2021, 13.61 KB
5.2021, 13.61 KB
6.2021, 13.62 KB
7.2021, 13.63 KB
8.2021, 13.64 KB
9.2021, 13.65 KB
10.2021, 13.66 KB