פתיחת תפריט הנגישות  
הלוואות

הלוואות

הלוואות בתנאים נוחים לעמיתי קופת גמל עמ"י
 
אנו שמחים להודיעכם, כי קופת הגמל עמ"י מעמידה לרשות עובדי המדינה שהנם עמיתי הקופה ומכספי חסכונותיהם, הלוואות לכל מטרה ובתנאים אטרקטיביים*.
 
תנאים כלליים:
סכומי ההלוואות:                                         10,000 ₪ עד 200,000 ₪**
הלוואות בריבית:                                         משתנה על בסיס הפריים וסוג ההלוואה
תקופה ההלוואה:                                        עד 84 חודשים (הלוואת בלון- עד 12 חודשים)
עמלות:                                                        ללא תשלום עמלות

סוגי הלוואת:
שפיצר- תשלום חודשי של הריבית והקרן, בתקופת ההלוואה.
גישור (גרייס)- תשלום ריבית בתקופת ההלוואה ותשלום הקרן בתום התקופה.
בלון- תשלום הקרן והריבית הנצברת, כתשלום חד פעמי, בתום תקופת ההלוואה (מוגבל עד 12 חודשים).
 
 
לפרטים נוספים בנושא הלוואות ניתן לפנות למוקד שירות הלוואות:
טלפון מס': 072-2790010
כתובת אימייל: Moked@ami2.co.il
 
 
*כל האמור לעיל, הנו בכפוף לעמידה במודל חיתום, מילוי מסמכים ושאלונים, הצגת אסמכתאות תומכות (לפי דרישת החברה) ובכפוף, לנהלים ותקנון החברה.
** סכומי ההלוואות הנם בהתאם למגבלות החלות מכוח הוראות הדין, לרבות יתרת הצבירה בקופת הגמל.