פתיחת תפריט הנגישות  
טפסים

טפסים

את הטפסים יש לשלוח לאימייל moked@ami2.co.il או לפקס 03-6961150,
או בדואר אל: רח' המסגר 9, בית אמפא, ת"א, 6777658
* בעת משלוח צילום תעודת זהות ביומטרית, נא לשלוח את שני צידי התעודה.
 

נא למלא את השדות בדגש על שדות החובה המסומנות בכוכבית ולצרץ צילום
נא למלא בעת הצטרפות לחשבון במעמד עצמאי בלבד
נא למלא טופס מינוי מוטבים לכל חשבון בנפרד, בדגש על שדות החובה המסומנות בכוכבית ולצרף צילום תעודת זהות
נא למלא את השדות בדגש על שדות החובה המסומנות בכוכבית ולצרץ צילום תעודת זהות
ניתן לציין מספר חשבונות בטופס הביטול.
חשוב לציין בטופס העברה פנימה את סטאטוס הקופה (פעיל/ לא פעיל).נא לצרף דוח עדכני מהחברה המעבירה, צילום תעודת זהות וטופס הצטרפות מלא וחתום
15,000 ש"ח נא להעביר מסמכים מקוריים של טופס המשיכה ואסמכתא בנקאית. נא לצרף צילום תעודת זהות
נא לצרף צילום תעודת זהות. נא להעביר מסמכי מקורי או נאמן למקור, בצירוף תעודת פטירה, צו ירושה או צו קיום צוואה + צוואה.
טופס ניכוי או הפסקת הפקדה לחשבון במעמד עצמאי
לעמית בחשבון במעמד עצמאי בלבד