פתיחת תפריט הנגישות  
אודותינו

מבנה ארגוניחברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בכירים ופירוט תפקידיהם
מנכ"ל החברה- עמית מוכתר, רו"ח
רו"ח המבקר – (רו"ח אפרת לוי תשובה) משרד רו"ח ורדי לוטרבך ושות'
מבקר הפנים- רו"ח רחל בן גל
יועץ משפטי-  עו"ד אבנר בן חיון
מזכירת חברה וממונה על האכיפה - עו"ד טל דגן
מנהלת תפעול- כרמית לב