פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

מסלולי השקעה

בקופת גמל עמ"י מנוהלים מספר מסלולי השקעה לבחירתך, על פי העדפותיך לחשיפה לרכיבי השקעה שונים כגון, מניות, אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות וכיוצ"ב, ובהתאם לרמת הסיכון המתאימה לך.
כספי המסלולים מנוהלים בהתאם למדיניות השקעות צפויה ומודל הקצאת נכסים, והכל בכפוף להוראות הרגולציה החלות לעניין זה.
ניהול ההשקעות מתבצע ע"י שלושה בתי השקעות: IBI אמבן ניהול השקעות בע"מ, More- מור ניהול השקעות בע"מ ואינפיניטי חברה לניהול השקעות (בארץ ובעולם) בע"מ (החל מאוקטובר 2020).
מסלול לבני 50-60 מנוהל ע"י שלושת בתי ההשקעות.
יתר המסלולים: מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 60 ומעלה, מסלול ללא מניות ומסלול מניות-  מנוהלים ע"י More- מור ניהול השקעות בע"מ
בקופת גמל עמ"י ועדת ההשקעות הבוחנת את החשיפות ומפקחת על פעילות מנהל ההשקעות.

באפשרותך לבחור בכל אחד ממסלולי ההשקעה בעמ"י ולהעביר בכל עת את כספיך למסלול הנבחר, באמצעות הגשת טופס בחירת מסלול, והכל בכפוף להוראות הדין.

 

מסלול לבני 50-60

520042581-00000000000161-9943-000
תשואת המסלול מצטברת נומינלית בשנת 2020: 2.62%
דמי ניהול בשנת 2020: 0.34%.

מסלול לבני 50 ומטה

520042581-00000000000161-9938-000
תשואת המסלול מצטברת נומינלית בשנת 2020: 3.84%
דמי ניהול בשנת 2020: 0.34%

מסלול ללא מניות

520042581-00000000000161-1434-000
תשואת המסלול מצטברת נומינלית בשנת 2020: (0.73%-)
דמי ניהול בשנת 2020: 0.34%

מסלו לבני 60 ומעלה

520042581-00000000000161-9942-000
תשואת המסלול מצטברת נומינלית בשנת 2020: 1.47%
דמי ניהול בשנת 2020: 0.34%

מסלול מניות

520042581-00000000000161-12468-000
תשואת המסלול מצטברת נומינלית בשנת 2020: (19%-)
דמי ניהול בשנת 2020: 0.34%