פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

אודות מסלול מניות

מסלול מניות מתמחה

מסלול זה מיועד לציבור החוסכים בקופת גמל עמ"י המעוניינים להשקיע את כספיהם במסלול מנייתי.

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. בהתאם למדיניות השקעות צפויה לשנת 2019, נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 

המסלול החל לפעול בחודש יוני 2019.