פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול לבני 50-60

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2020
קופת גמל עמ"י - מסלול 50-60 0.18% 0.15% 0.34%