פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול ללא מניות

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2020
קופת גמל עמ"י - מסלול ללא מניות 0.05% 0.01% 0.34%