פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול מניות

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2020
קופת גמל עמ"י - מסלול מניות 0.69% 0.1% 0.34%