פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 60 ומעלה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2019 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2019
קופת גמל עמ"י - מסלול 60 ומעלה 0.061% 0.02% 0.33%