פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

עמלות - מסלול 60 ומעלה

שם הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל 2020
קופת גמל עמ"י - מסלול 60 ומעלה 0.06% 0.02% 0.34%