פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

קופת גמל לפי תיקון 190

הגעתם לגיל 60? מחפשים פתרון השקעה ייחודי לכסף שלכם?

באפשרותך לפתוח קופת גמל הניתנת למשיכה בסכום חד פעמי וכך ניתן ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות קופות גמל, ככלי לניהול השקעות*.
  • הפקדת כספים בסכום חד פעמי
  • ניתן למשוך את החיסכון בסכום חד פעמי, כולו או חלקו לאחר גיל 60 **
  • דחיית מס על הרווחים למועד המשיכה, ובשיעור של 15% מן הרווח הנומינלי
  • דמי ניהול מהנמוכים במשק
  • מגוון מסלולי השקעה הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס
  • אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים בישראל ובחו”ל
  • פתרונות ייחודיים להעברה בין דורית
  • אפשרות לקבלת הלוואה***

ההפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 מחולקת לשני רבדים:
1. הפקדה לקופה הניתנת למשיכה בסכום חד פעמי - [היוון קצבה מוכרת].
2 . הפקדת סכום של 34,848 ₪ [נכון לשנת 2020] שהיא תקרת ההפקדה בקופת גמל במעמד עצמאי לצורך קבלת הטבת מס.


דוגמא להמחשה:

דוגמא להמחשה. ניתן לקרוא טקסט בקובץ ה- PDF המצ"ב
 

* בכפוף למגבלות ההשקעה של קופות הגמל הקבועות בהוראות הדין ובהתאם להוראות תיקון 190 .
** לאחר גיל 60 ומותנית בהוכחת קבלת קצבה מזערית )לפחות 4,425 בחודש, נכון
לשנת 2020 ( והכל בהתאם להוראות תיקון 190 .
*** בכפוף לנהלי החברה ולהוראות הדין כפי שיחולו מעת לעת. * בכפוף להוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה