פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50 ומטה - 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 1.52
ינואר-פברואר 1.98
ינואר-מרס 4.43
ינואר-אפריל 6.68
ינואר-מאי 7.8
ינואר-יוני 8.51
ינואר-יולי 8.62
ינואר-אוגוסט 9.98
ינואר-ספטמבר 8.8
ינואר-אוקטובר 12.37