פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה - 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 1
ינואר-פברואר 0.9
ינואר-מרס 2.34
ינואר-אפריל 3.35
ינואר-מאי 4.24
ינואר-יוני 4.72
ינואר-יולי 4.89
ינואר-אוגוסט 5.57
ינואר-ספטמבר 5.05
ינואר-אוקטובר 7