פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול ללא מניות- 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 0.21
ינואר- פברואר 0.01-
ינואר- מרס 0.47
ינואר-אפריל 0.69
ינואר-מאי 1.02
ינואר-יוני 1.22
ינואר-יולי 1.44
ינואר-אוגוסט 2.05
ינואר-ספטמבר 2.13
ינואר-אוקטובר 2.52