פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול מניות - 2021

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2021)
ינואר 2.65
ינואר- פברואר 4.27
ינואר-מרס 9.51
ינואר-אפריל 14.03
ינואר-מאי 14.85
ינואר-יוני 15.74
ינואר-יולי 16.18
ינואר-אוגוסט 18.02
ינואר-ספטמבר 15.64
ינואר-אוקטובר 21.83