פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

תשואות מסלול לבני 50 ומטה - 2019

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה באחוזים (2019)
ינואר 3.13
ינואר-פברואר 4.5
ינואר- מרץ 5.17
ינואר- אפריל 7.22
ינואר- מאי 5.57
ינואר-יוני 7.5
ינואר-יולי 7.96
ינואר-אוגוסט 7.03
ינואר-ספטמבר 8.52
ינואר-אוקטובר 10.08
ינואר-נובמבר 11.14
ינואר-דצמבר 11.88