פתיחת תפריט הנגישות  
מסלולי השקעה

2019

מסלול ללא מניות החל לפעול ביום 30 ביוני 2016.