פתיחת תפריט הנגישות  
דוחות ודיווחים

דמי ניהול ועמלות 2020

 

קופת גמל עמ"י-
שם המסלול

שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה
בפועל 2020

שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
מסלול לבני 50 ומטה 0.34% 0.13% 0.05%
מסלול לבני 50-60 0.34% 0.18% 0.15%
מסלול לבני 60 ומעלה 0.34% 0.06% 0.02%
מסלול ללא מניות 0.34% 0.05% 0.01%
מסלול מניות 0.34% 0.69% 0.1%