עמ"י החברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

 

 


משרדי החברה:

טלפון: 03-6957171
פקס: 03-6961150
כתובת: קופת גמל עמ"י
ארלוזורוב 93 תל אביב
דוא"ל: moked@ami2.co.il

זמני הפעילות של החברה:
ימים א-ה בין השעות 9:00-15:00

הממונה על פניות הציבור:
טל דגן, עו"ד
דוא"ל: tald@histadrut.org.il

 

"עמיתים נכבדים,
הננו להודיעכם על עדכון שמה של עמ"י- חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ" (להלן: "החברה") בשפה האנגלית:
השם הקודם של החברה: "Ami-Hevra Lenihul Kupot Gemel LTD"
השם הנוכחי של החברה: " AMI-Government Employees Provident Fund Management Company LTD"
אישור על עדכון שם החברה בשפה האנגלית נתקבל ביום 1.7.13 ע"י רשם החברות וביום 17.7.13 ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון."